พี (เอ็มบาร์) T (องศาเซลเซียส) ท๊อป (K) น้ำค้าง (degC) rh (%) VPmax (mbar) VPact (mbar) VPdef (mbar) sh (กรัม/กก.) H2OC (มิลลิโมล/โมล) โร (g/m**3) wv (เมตร/วินาที) สูงสุด wv (เมตร/วินาที) wd (องศา)
5 996.50 -8.05 265.38 -8.78 94.4 3.33 3.14 0.19 1.96 3.15 1307.86 0.21 0.63 192.7
11 996.62 -8.88 264.54 -9.77 93.2 3.12 2.90 0.21 1.81 2.91 1312.25 0.25 0.63 190.3
17 996.84 -8.81 264.59 -9.66 93.5 3.13 2.93 0.20 1.83 2.94 1312.18 0.18 0.63 167.2
23 996.99 -9.05 264.34 -10.02 92.6 3.07 2.85 0.23 1.78 2.85 1313.61 0.10 0.38 240.0
29 997.46 -9.63 263.72 -10.65 92.2 2.94 2.71 0.23 1.69 2.71 1317.19 0.40 0.88 157.0