ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง ส่วนสูง น้ำหนักทั้งหมด น้ำหนักชั่ง น้ำหนักอวัยวะภายใน น้ำหนักเปลือก อายุ
0 0.435 0.335 0.110 0.334 0.1355 0.0775 0.0965 7
1 0.585 0.450 0.125 0.874 0.3545 0.2075 0.2250 6
2 0.655 0.510 0.160 1.092 0.3960 0.2825 0.3700 14
3 0.545 0.425 0.125 0.768 0.2940 0.1495 0.2600 16
4 0.545 0.420 0.130 0.879 0.3740 0.1695 0.2300 13