ממוצע שגיאה מוחלטת [MPG]
דגם_כוחות סוס 3.641217
ליניארי_מודל 2.583391
dnn_horsepower_model 2.984637
dnn_model 1.669922
נטען מחדש 1.669922