MPG Cylindry Przemieszczenie Konie mechaniczne Waga Przyƛpieszenie Rok modelowy Europa Japonia USA
393 27,0 4 140,0 86,0 2790,0 15,6 82 0 0 1
394 44,0 4 97,0 52,0 2130,0 24,6 82 1 0 0
395 32,0 4 135,0 84,0 2295,0 11,6 82 0 0 1
396 28,0 4 120,0 79,0 2625,0 18,6 82 0 0 1
397 31,0 4 119,0 82,0 2720,0 19,4 82 0 0 1