שגיאה מוחלטת ממוצעת [MPG]
מודל כוח סוס 3.638417
מודל ליניארי 2.442458
מודל dnn_horsepower_ 2.939232
dnn_model 1.706469
נטען מחדש 1.706469