หมายถึง มาตรฐาน
MPG 23.310510 7.728652
กระบอกสูบ 5.477707 1.699788
การกระจัด 195.318471 104.331589
แรงม้า 104.869427 38.096214
น้ำหนัก 2990.251592 843.898596
อัตราเร่ง 15.559236 2.789230
รุ่นปี 75.898089 3.675642
ยุโรป 0.178344 0.383413
ญี่ปุ่น 0.197452 0.398712
สหรัฐอเมริกา 0.624204 0.485101