ค่าเฉลี่ยข้อผิดพลาดสัมบูรณ์ [MPG]
แรงม้า_รุ่น 3.638966
linear_model 2.513156
dnn_horsepower_model 2.894025
dnn_model 1.714227