liczyć oznaczać standardowe min 25% 50% 75% maks
MPG 314,0 23.310510 7.728652 10,0 17.00 22,0 28,95 46,6
Cylindry 314,0 5.477707 1.699788 3,0 4,00 4.0 8.00 8,0
Przemieszczenie 314,0 195.318471 104.331589 68,0 105,50 151,0 265,75 455,0
Konie mechaniczne 314,0 104,869427 38,096214 46,0 76,25 94,5 128.00 225,0
Waga 314,0 2990.251592 843,898596 1649.0 2256,50 2822,5 3608.00 5140,0
Przyśpieszenie 314,0 15.559236 2.789230 8,0 13.80 15,5 17.20 24,8
Rok modelowy 314,0 75,898089 3.675642 70,0 73,00 76,0 79.00 82,0
Europa 314,0 0,178344 0,383413 0,0 0,00 0,0 0,00 1,0
Japonia 314,0 0,197452 0,398712 0,0 0,00 0,0 0,00 1,0
USA 314,0 0,624204 0,485101 0,0 0,00 1,0 1,00 1,0