seks wiek n_rodzeństwa_małżonków spiec opłata klasa talia kart embark_town sam
0 mężczyzna 22,0 1 0 7,2500 Trzeci nieznany Southampton n
1 kobieta 38,0 1 0 71,2833 Pierwszy C Cherbourg n
2 kobieta 26,0 0 0 7,9250 Trzeci nieznany Southampton tak
3 kobieta 35,0 1 0 53.1000 Pierwszy C Southampton n
4 mężczyzna 28,0 0 0 8.4583 Trzeci nieznany Queenstown tak