ชื่อไฟล์ พับ เป้า หมวดหมู่ esc10 src_file เอา
0 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-100032-A-0.wav 1 0 สุนัข จริง 100032 อา
14 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-110389-A-0.wav 1 0 สุนัข จริง 110389 อา
157 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-30226-A-0.wav 1 0 สุนัข จริง 30226 อา
158 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-30344-A-0.wav 1 0 สุนัข จริง 30344 อา
170 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-32318-A-0.wav 1 0 สุนัข จริง 32318 อา
175 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-34094-A-5.wav 1 1 แมว เท็จ 34094 อา
176 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-34094-B-5.wav 1 1 แมว เท็จ 34094 บี
229 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-47819-A-5.wav 1 1 แมว เท็จ 47819 อา
230 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-47819-B-5.wav 1 1 แมว เท็จ 47819 บี
231 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-47819-C-5.wav 1 1 แมว เท็จ 47819