tên tập tin nếp gấp Mục tiêu thể loại esc10 src_file lấy
0 1-100032-A-0.wav 1 0 chú chó Đúng vậy 100032 MỘT
1 1-100038-A-14.wav 1 14 chirping_birds Sai 100038 MỘT
2 1-100210-A-36.wav 1 36 máy hút bụi Sai 100210 MỘT
3 1-100210-B-36.wav 1 36 máy hút bụi Sai 100210 B
4 1-101296-A-19.wav 1 19 dông Sai 101296 MỘT