ชื่อไฟล์ พับ เป้า หมวดหมู่ esc10 src_file เอา
0 1-100032-A-0.wav 1 0 สุนัข จริง 100032 อา
1 1-100038-A-14.wav 1 14 chirping_birds เท็จ 100038 อา
2 1-100210-A-36.wav 1 36 เครื่องดูดฝุ่น เท็จ 100210 อา
3 1-100210-B-36.wav 1 36 เครื่องดูดฝุ่น เท็จ 100210 บี
4 1-101296-A-19.wav 1 19 พายุฝนฟ้าคะนอง เท็จ 101296 อา