Thể loại Sự có mặt Hiệu lực Miền
Tên tính năng
'body_mass_g' TRÔI NỔI cần thiết -
'culmen_depth_mm' TRÔI NỔI cần thiết -
'culmen_length_mm' TRÔI NỔI cần thiết -
'flpper_length_mm' TRÔI NỔI cần thiết -
'giống loài' NS cần thiết -