סוּג נוכחות עֶרכִּיוּת תְחוּם
שם התכונה
'body_mass_g' לָצוּף נדרש -
'culmen_depth_mm' לָצוּף נדרש -
'culmen_length_mm' לָצוּף נדרש -
'flipper_length_mm' לָצוּף נדרש -
'מִין' INT נדרש -