סוּג נוכחות עֶרכִּיוּת תְחוּם
שם תכונה
'תְעוּדַת זֶהוּת' בייטים נדרש יחיד -
'תווית' INT נדרש יחיד -
'טֶקסט' בייטים נדרש יחיד -