סוּג נוכחות עֶרכִּיוּת תְחוּם
שם התכונה
'חֶברָה' חוּט נדרש 'חֶברָה'
'dropoff_census_tract' INT נדרש -
'dropoff_community_area' INT נדרש -
'dropoff_latitude' לָצוּף נדרש -
'אורך ירידה' לָצוּף נדרש -
'דמי נסיעה' לָצוּף נדרש יחיד -
'סוג תשלום' חוּט נדרש יחיד 'סוג תשלום'
'pickup_census_tract' INT נדרש -
'אזור איסוף_קהילה' INT נדרש -
'pickup_latitude' לָצוּף נדרש -
'איסוף_אורך' לָצוּף נדרש -
'טיפים' לָצוּף נדרש יחיד -
'trip_miles' לָצוּף נדרש יחיד -
'trip_seconds' INT נדרש -
'trip_start_day' INT נדרש יחיד -
'trip_start_hour' INT נדרש יחיד -
'trip_start_month' INT נדרש יחיד -
'trip_start_timestamp' INT נדרש יחיד -