własność wartość
0 pushed_version 1638702971
1 Nazwa pushed_model
2 komponent_producenta Popychacz
3 wersja_tfx 1.4.0
4 stan opublikowany
5 pchnięty 1
6 przesunięte_miejsce docelowe /tmp/tmpojky8a_t/model_serwowania/klasa_pingwinów...