własność wartość
0 stan opublikowany
1 wersja_tfx 1.4.0
2 Nazwa Model
3 komponent_producenta Trener