własność wartość
0 podzielone_nazwy ["pociąg", "ocena"]
1 input_fingerprint podział:pojedynczy_podział,liczba_plików:1,łącznie_bajty:256...
2 stan opublikowany
3 wersja_tfx 1.4.0
4 Zakres 0
5 format pliku tfrecords_gzip
6 payload_format FORMAT_TF_EXAMPLE