Krótki opis anomalii Długi opis anomalii
Nazwa funkcji
'porady' Upuszczono kolumnę Całkowicie brakuje kolumny