คำอธิบายสั้น ๆ ผิดปกติ คำอธิบายยาวผิดปกติ
ชื่อคุณสมบัติ
'payment_type' ค่าสตริงที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างมีค่าที่หายไปจากสคีมา: Prcard (<1%)
'บริษัท' ค่าสตริงที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างมีค่าที่หายไปจากสคีมา: 2092 - 61288 Sbeih company (<1%), 2192 - 73487 Zeymane Corp (<1%), 2192 - Zeymane Corp (<1%), 2823 - 73307 Seung Lee (<1%) , 3094 - 24059 GLB Cab Co (<1%), 3319 - CD Cab Co (<1%), 3385 - Eman Cab (<1%), 3897 - 57856 Ilie Malec (<1%), 4053 - 40193 Adwar H . Nikola (<1%), 4197 - Royal Star (<1%), 585 - 88805 Valley Cab Co (<1%), 5874 - Sergey Cab Corp. (<1%), 6057 - 24657 Richard Addo (<1 %), 6574 - Babylon Express Inc. (<1%), 6742 - 83735 Tasha ride inc (<1%)