סוּג נוכחות עֶרכִּיוּת תְחוּם
שם תכונה
'אזור_קהילת_איסוף' INT נדרש -
'דמי נסיעה' לָצוּף נדרש -
'חודש_תחילת_טיול' INT נדרש -
'שעה_התחלה_טיול' INT נדרש -
'יום_תחילת_טיול' INT נדרש -
'חותמת_התחל_טיול' INT נדרש -
'איסוף_רוחב' לָצוּף נדרש -
'קו_אורך_איסוף' לָצוּף נדרש -
'דרופoff_latitude' לָצוּף אופציונאלי יחיד -
'אורך_הירידה' לָצוּף אופציונאלי יחיד -
'טיול_מייל' לָצוּף נדרש -
'מסכת_מפקד_איסוף' בייטים אופציונאלי -
'דרופoff_census_tract' INT אופציונאלי יחיד -
'סוג תשלום' חוּט נדרש 'סוג תשלום'
'חֶברָה' חוּט אופציונאלי יחיד 'חֶברָה'
'טיול_שניות' INT נדרש -
'דרופ-off_community_area' INT אופציונאלי יחיד -
'טיפים' לָצוּף נדרש -