Anomali kısa açıklaması Anomali uzun açıklaması
Özellik adı
'şirket' Mevcut ve önceki arasındaki yüksek Linfty mesafesi Mevcut ve önceki arasındaki Linfty mesafesi, 0,001 eşiğinin üzerinde 0,00820891'dir (altı anlamlı basamağa kadar). Maksimum farka sahip özellik değeri: Blue Ribbon Taxi Association Inc.
'ödeme türü' Antrenman ve servis arasındaki yüksek Linfty mesafesi Antrenman ve servis arasındaki Linfty mesafesi 0,0225'tir (altı anlamlı basamağa kadar), 0,01 eşiğinin üzerindedir. Maksimum farkla özellik değeri: Kredi Kartı