Krótki opis anomalii Długi opis anomalii
Nazwa funkcji
'Spółka' Duża odległość Linfty między obecnym a poprzednim Odległość Linfty'ego między bieżącą a poprzednią wynosi 0,00820891 (do sześciu cyfr znaczących), powyżej progu 0,001. Wartość funkcji z maksymalną różnicą to: Blue Ribbon Taxi Association Inc.
'typ płatności' Wysoka odległość Linfty między treningiem a serwowaniem Odległość Linfty'ego między treningiem a podaniem wynosi 0,0225 (do sześciu cyfr znaczących), powyżej progu 0,01. Wartość funkcji z maksymalną różnicą to: Karta kredytowa