คำอธิบายสั้น ๆ ผิดปกติ คำอธิบายยาวผิดปกติ
ชื่อคุณสมบัติ
'บริษัท' ระยะทาง Linfty สูงระหว่างปัจจุบันและก่อนหน้า ระยะทาง Linfty ระหว่างปัจจุบันและก่อนหน้าคือ 0.00820891 (สูงสุดหกหลักนัยสำคัญ) เหนือเกณฑ์ 0.001 ค่าคุณลักษณะที่มีความแตกต่างสูงสุดคือ: Blue Ribbon Taxi Association Inc.
'payment_type' ระยะห่างระหว่างการฝึกอบรมและการเสิร์ฟสูง Linfty ระยะทาง Linfty ระหว่างการฝึกและการเสิร์ฟคือ 0.0225 (สูงสุดหกหลักนัยสำคัญ) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 0.01 มูลค่าคุณลักษณะที่มีความแตกต่างสูงสุดคือ: บัตรเครดิต