תיאור קצר של חריגה תיאור ארוך בצורה חריגה
שם תכונה
'חֶברָה' מרחק Linfty גבוה בין הנוכחי לקודם מרחק Linfty בין הנוכחי לקודם הוא 0.00820891 (עד שש ספרות משמעותיות), מעל הסף 0.001. ערך התכונה עם ההפרש המרבי הוא: Blue Ribbon Taxi Association Inc.
'סוג תשלום' מרחק גבוה בין אימון להגשה מרחק Linfty בין אימון להגשה הוא 0.0225 (עד שש ספרות משמעותיות), מעל הסף 0.01. ערך התכונה עם ההפרש המרבי הוא: כרטיס אשראי