Pobieraj i weryfikuj dane


PrzykładGen


Pobiera dane do potoków TFX i opcjonalnie dzieli wejściowy zestaw danych.

Zobacz przewodnik
Ikona metadanych ML
Metadane ML

StatystykaGen


Generuje statystyki funkcji dotyczące zarówno danych uczących, jak i udostępniających.

Zobacz przewodnik

SchemaGen


Tworzy schemat przez wnioskowanie o typach, kategoriach i zakresach z danych szkoleniowych.

Zobacz przewodnik

Przykładowy walidator


Identyfikuje anomalie w trenowaniu i udostępnianiu danych.

Zobacz przewodnik
Ikona weryfikacji danych TensorFlow
Walidacja danych TensorFlow

Trenuj i analizuj model


Przekształcać


Wykonuje inżynierię funkcji na zbiorze danych.

Zobacz przewodnik
Ikona transformacji TensorFlow
Transformacja TensorFlow

Tuner


Dostraja hiperparametry modelu.

Zobacz przewodnik

Trener


Trenuje model TensorFlow.

Zobacz przewodnik
Ikona TensorFlow
TensorFlow

Oceniający


Wykonuje dogłębną analizę wyników uczenia i pomaga w walidacji eksportowanych modeli.

Zobacz przewodnik

InfraValidator


Sprawdza, czy model jest faktycznie obsługiwany z infrastruktury i zapobiega wypychaniu złych modeli.

Zobacz przewodnik
Ikona analizy modelu TensorFlow
Analiza modelu TensorFlow

Wdróż w środowisku produkcyjnym


Popychacz


Wdraża model w infrastrukturze obsługującej.

Zobacz przewodnik
TensorFlow Serving, ikona TF Lite i TFJS
Obsługa TensorFlow, TF Lite i TFJS