یک پلتفرم یادگیری ماشین منبع باز پایان به انتها

کتابخانه اصلی منبع باز برای کمک به شما در توسعه و آموزش مدل های ML. با اجرای مستقیم نوت بوک های Colab در مرورگر خود به سرعت شروع کنید.

TensorFlow.js یک کتابخانه جاوا اسکریپت برای آموزش و استقرار مدل ها در مرورگر و در Node.js است.

TensorFlow Lite یک کتابخانه سبک برای استقرار مدل ها در دستگاه های همراه و جاسازی شده است.

TensorFlow Extended یک پلتفرم پایان به پایان برای آماده سازی داده ها ، آموزش ، اعتبارسنجی و استقرار مدل ها در محیط های تولید بزرگ است.