Kompleksowa platforma uczenia maszynowego typu open source

Podstawowa biblioteka typu open source ułatwiająca tworzenie i trenowanie modeli ML. Zacznij szybko, uruchamiając notatniki Colab bezpośrednio w przeglądarce.

TensorFlow.js to biblioteka JavaScript do uczenia i wdrażania modeli w przeglądarce i na Node.js.

TensorFlow Lite to mobilna biblioteka do wdrażania modeli na urządzeniach mobilnych, mikrokontrolerach i innych urządzeniach brzegowych.

TensorFlow Extended to kompleksowa platforma do przygotowywania danych, szkolenia, walidacji i wdrażania modeli w dużych środowiskach produkcyjnych.