כרטיס דגם לדגם MobileNetV2 מכוון לחתולים לעומת כלבים

כרטיס דגם לדגם MobileNetV2 מכוון לחתולים לעומת כלבים

פרטי דגם

סקירה כללית

דגם זה מבדיל בין תמונות של חתול וכלב. הוא משתמש בארכיטקטורת MobileNetV2 (https://arxiv.org/abs/1801.04381) ומאומן במערך הנתונים של Cats vs Dogs (https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/cats_vs_dogs). דגם זה ביצע בדיוק גבוה בתמונות של חתול וכלב.

גִרְסָה

שם: v1.0
תאריך: 28/08/2020

בעלים

צוות כרטיסי מודל, model-cards@google.com

רישיונות

הפניות

ציטוטים

שיקולים

מקרי שימוש

מגבלות

שיקולים אתיים

מערכי נתונים

אף אחד

אף אחד

אף אחד
גודל סט אימות

ניתוח כמותי

מדדי ביצועים
שֵׁם ערך
דיוק 0.981249988079071
דיוק, חתול 0.9932885766029358
דיוק, כלב 0.9707602262496948
אף אחד
דיוק