Thẻ mô hình cho Mô hình MobileNetV2 được tinh chỉnh cho Mèo so với Chó

Thẻ mô hình cho Mô hình MobileNetV2 được tinh chỉnh cho Mèo so với Chó

Chi tiết mô hình

Tổng quat

Mô hình này phân biệt hình ảnh con mèo và con chó. Nó sử dụng kiến ​​trúc MobileNetV2 (https://arxiv.org/abs/1801.04381) và được đào tạo trên tập dữ liệu Cats vs Dogs (https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/cats_vs_dogs). Mô hình này đã thực hiện với độ chính xác cao trên cả hình ảnh Mèo và Chó.

Phiên bản

tên: v1.0
ngày: 28/08/2020

Những chủ sở hữu

Nhóm mô hình thẻ, model-cards@google.com

Giấy phép

Người giới thiệu

Trích dẫn

Cân nhắc

Trường hợp sử dụng

Hạn chế

Cân nhắc về đạo đức

Bộ dữ liệu

Không có

Không có

Không có
Kích thước bộ xác thực

Phân tích định lượng

Chỉ số Hiệu suất
Tên Giá trị
sự chính xác 0,981249988079071
độ chính xác, con mèo 0,9932885766029358
độ chính xác, con chó 0,9707602262496948
Không có
Sự chính xác