รัศมีเฉลี่ย เนื้อสัมผัส เส้นรอบวงเฉลี่ย พื้นที่เฉลี่ย หมายถึงความเรียบ หมายถึงความกะทัดรัด หมายถึงเว้า หมายถึงจุดเว้า หมายถึงสมมาตร หมายถึงมิติเศษส่วน ... รัศมีที่เลวร้ายที่สุด เนื้อที่แย่ที่สุด เส้นรอบวงที่เลวร้ายที่สุด พื้นที่ที่เลวร้ายที่สุด ความเรียบเนียนที่สุด ความกะทัดรัดที่เลวร้ายที่สุด เว้าที่เลวร้ายที่สุด จุดเว้าที่เลวร้ายที่สุด สมมาตรที่สุด มิติเศษส่วนที่เลวร้ายที่สุด
28 15.300 25.27 102.40 732.4 0.10820 0.16970 0.16830 0.08751 0.1926 0.06540 ... 20.270 36.71 149.30 1269.0 0.16410 0.6110 0.63350 0.20240 0.4027 0.09876
157 16.840 19.46 108.40 880.2 0.07445 0.07223 0.05150 0.02771 0.1844 0.05268 ... 18.220 28.07 120.30 1032.0 0.08774 0.1710 0.18820 0.08436 0.2527 0.05972
381 11.040 14.93 70.67 372.7 0.07987 0.07079 0.03546 0.02074 0.2003 0.06246 ... 12.090 20.83 79.73 447.1 0.10950 0.1982 0.15530 0.06754 0.3202 0.07287
436 12.870 19.54 82.67 509.2 0.09136 0.07883 0.01797 0.02090 0.1861 0.06347 ... 14.450 24.38 95.14 626.9 0.12140 0.1652 0.07127 0.06384 0.3313 0.07735
71 8.888 14.64 58.79 244.0 0.09783 0.15310 0.08606 0.02872 0.1902 0.08980 ... 9.733 15.67 62.56 284.4 0.12070 0.2436 0.14340 0.04786 0.2254 0.10840

5 แถว × 30 คอลัมน์