רדיוס מתכוון מרקם מתכוון היקף ממוצע שטח ממוצע כלומר חלקות פירושו קומפקטיות מתכוון לקעירות מתכוון לנקודות קעורות מתכוון לסימטריה ממד פרקטלי ממוצע ... הרדיוס הגרוע ביותר המרקם הגרוע ביותר ההיקף הגרוע ביותר האזור הגרוע ביותר החלקות הגרועה ביותר הקומפקטיות הגרועה ביותר הקעירות הגרועה ביותר הנקודות הקעורות הגרועות ביותר הסימטריה הגרועה ביותר הממד הפרקטלי הגרוע ביותר
28 15.300 25.27 102.40 732.4 0.10820 0.16970 0.16830 0.08751 0.1926 0.06540 ... 20.270 36.71 149.30 1269.0 0.16410 0.6110 0.63350 0.20240 0.4027 0.09876
157 16.840 19.46 108.40 880.2 0.07445 0.07223 0.05150 0.02771 0.1844 0.05268 ... 18.220 28.07 120.30 1032.0 0.08774 0.1710 0.18820 0.08436 0.2527 0.05972
381 11.040 14.93 70.67 372.7 0.07987 0.07079 0.03546 0.02074 0.2003 0.06246 ... 12.090 20.83 79.73 447.1 0.10950 0.1982 0.15530 0.06754 0.3202 0.07287
436 12.870 19.54 82.67 509.2 0.09136 0.07883 0.01797 0.02090 0.1861 0.06347 ... 14.450 24.38 95.14 626.9 0.12140 0.1652 0.07127 0.06384 0.3313 0.07735
71 8.888 14.64 58.79 244.0 0.09783 0.15310 0.08606 0.02872 0.1902 0.08980 ... 9.733 15.67 62.56 284.4 0.12070 0.2436 0.14340 0.04786 0.2254 0.10840

5 שורות × 30 עמודות