Thẻ mô hình cho Bộ dữ liệu Wisconsin (Chẩn đoán) ung thư vú

Thẻ mô hình cho Bộ dữ liệu Wisconsin (Chẩn đoán) ung thư vú

Chi tiết mô hình

Tổng quat

Mô hình này dự đoán ung thư vú là lành tính hay ác tính dựa trên các phép đo hình ảnh.

Phiên bản

tên: 4e9335a6-018e-4633-a413-5904001cb969
ngày: 2021-02-04

Những chủ sở hữu

Người giới thiệu

Cân nhắc

Người dùng dự định

Trường hợp sử dụng

Hạn chế

Cân nhắc về đạo đức

Bộ xe lửa

426 hàng với 30 tính năng

Đánh giá bộ

143 hàng với 30 tính năng

Phân tích định lượng

Đường cong ROC và ma trận nhầm lẫn