การ์ดแบบจำลองสำหรับชุดข้อมูลมะเร็งเต้านม (การวินิจฉัย) วิสคอนซิน

การ์ดแบบจำลองสำหรับชุดข้อมูลมะเร็งเต้านม (การวินิจฉัย) วิสคอนซิน

รายละเอียดรุ่น

ภาพรวม

แบบจำลองนี้ทำนายว่ามะเร็งเต้านมนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นมะเร็งโดยพิจารณาจากการวัดภาพ

เวอร์ชั่น

ชื่อ: 4e9335a6-018e-4633-a413-5904001cb969
วันที่: 2021-02-04

เจ้าของ

อ้างอิง

ข้อควรพิจารณา

ผู้ใช้ที่ตั้งใจไว้

ใช้กรณี

ข้อจำกัด

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม

ชุดรถไฟ

426 แถว 30 คุณสมบัติ

ชุดอีวาล

143 แถว 30 ฟีเจอร์

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เส้นโค้ง ROC และเมทริกซ์ความสับสน