כרטיס מודל למערך הנתונים של סרטן השד בוויסקונסין (אבחון)

כרטיס מודל למערך הנתונים של סרטן השד בוויסקונסין (אבחון)

פרטי דגם

סקירה כללית

מודל זה מנבא אם סרטן השד הוא שפיר או ממאיר בהתבסס על מדידות תמונה.

גִרְסָה

שם: 4e9335a6-018e-4633-a413-5904001cb969
תאריך: 2021-02-04

בעלים

הפניות

שיקולים

משתמשים מיועדים

השתמש במקרים

מגבלות

שיקולים אתיים

רכבת צעצוע

426 שורות עם 30 תכונות

ערכת Eval

143 שורות עם 30 תכונות

ניתוח כמותי

עקומת ROC ומטריצת בלבול