ค่านิยม
โดเมน
'ประเทศ' ' ?', 'กัมพูชา', 'แคนาดา', 'จีน', 'โคลัมเบีย', 'คิวบา', 'สาธารณรัฐโดมินิกัน', 'เอกวาดอร์', 'เอลซัลวาดอร์', 'อังกฤษ', 'ฝรั่งเศส', ' เยอรมนี ', 'กรีซ', 'กัวเตมาลา', 'เฮติ', 'ฮอนดูรัส', 'หง', 'ฮังการี', 'อินเดีย', 'อิหร่าน', 'ไอร์แลนด์', 'อิตาลี', 'จาเมกา', 'ญี่ปุ่น', 'ลาว', 'เม็กซิโก', 'นิการากัว', 'Outlying-US (กวม-USVI-ฯลฯ)', 'เปรู', 'ฟิลิปปินส์', 'โปแลนด์', 'โปรตุเกส', 'เปอร์โตริโก', 'สกอตแลนด์' , 'ใต้', 'ไต้หวัน', 'ประเทศไทย', 'ตรินาแดดและโตเบโก', 'สหรัฐอเมริกา', 'เวียดนาม', 'ยูโกสลาเวีย', 'โฮแลนด์-เนเธอร์แลนด์'
'การศึกษา' ' 10', '11th', '12th', '1-4th', '5th-6th', '7th-8th', '9th', 'Assoc-acdm', ' Assoc-voc', 'ปริญญาตรี', 'ปริญญาเอก', 'HS-grad', 'Masters', 'Preschool', 'Prof-school', 'Some-college'
'สถานภาพการสมรส' 'หย่าร้าง', 'แต่งงานแล้ว - AF- คู่สมรส', ' คู่สมรส - พลเมือง - คู่สมรส ', ' คู่สมรส - ขาด ', ' ไม่เคยแต่งงาน ', ' แยกจากกัน ', ' หม้าย '
'อาชีพ' ' ?', ' Adm-clerical', ' Armed-Forces', ' Craft-repair', ' Exec-managerial', ' Farming-fishing', ' Handlers-cleaners', ' Machine-op-inspct', ' อื่นๆ -service', 'Priv-house-serv', 'Prof-specialty', 'protect-serv', ' Sales', 'Tech-support', ' Transport-moving '
'แข่ง' ' Amer-Indian-Eskimo', ' Asian-Pac-Islander', 'Black', 'อื่นๆ', 'White'
'ความสัมพันธ์' 'สามี', 'ไม่อยู่ในครอบครัว', 'ญาติอื่น', 'ลูกของตัวเอง', 'ยังไม่แต่งงาน', 'ภรรยา'
'เพศ' ' ชายหญิง'
'คลาสเวิร์ค' ' ?', ' Federal-gov', ' Local-gov', 'ไม่เคยทำงาน', 'ส่วนตัว', ' Self-emp-inc', ' Self-emp-not-inc', ' State-gov', 'โดยไม่ต้องจ่าย'