סוּג נוכחות עֶרכִּיוּת תְחוּם
שם תכונה
'גיל' INT נדרש יחיד -
'רווח הון' INT נדרש יחיד -
'אובדן הון' INT נדרש יחיד -
'מדינה' חוּט נדרש יחיד 'מדינה'
'חינוך' חוּט נדרש יחיד 'חינוך'
'חינוך-מספר' INT נדרש יחיד -
'שעות לשבוע' INT נדרש יחיד -
'מצב משפחתי' חוּט נדרש יחיד 'מצב משפחתי'
'כיבוש' חוּט נדרש יחיד 'כיבוש'
'מעל 50K' INT נדרש יחיד -
'גזע' חוּט נדרש יחיד 'גזע'
'מערכת יחסים' חוּט נדרש יחיד 'מערכת יחסים'
'מִין' חוּט נדרש יחיד 'מִין'
'שיעור עבודה' חוּט נדרש יחיד 'שיעור עבודה'
'fnlwgt' INT נדרש יחיד -