ograniczone (dokładność = 95,22%); nieograniczony (dokładność = 95,59%)