גיל מִין cp trestbps צ'ול fbs restecg תלך להוציא oldpeak מִדרוֹן כ תל יַעַד
0 61 1 4 120 260 0 0 140 1 3.6 2 1 הָפִיך 1
1 45 1 3 110 264 0 1 132 0 1.2 1 0 נוֹרמָלִי 0
2 47 1 3 130 253 0 0 179 0 0.0 1 0 נוֹרמָלִי 0
3 59 1 3 150 212 1 0 157 0 1.6 1 0 נוֹרמָלִי 0
4 55 0 4 128 205 0 1 130 1 2.0 2 1 הָפִיך 1