สตริง ฉลาก
0 ผลการวิจัยพบว่า BMI สัมพันธ์กับ TBF อย่างใกล้ชิด... ผลลัพธ์
1 ขนาดเฉลี่ยของ NBR เพิ่มขึ้นด้วย... พื้นหลัง
2 มีรายงานว่าการเปิดใช้งาน NF-κB สามารถ... ผลลัพธ์
3 , 2008; Quraan และ Cheyne, 2008; คัมภีร์กุรอ่านและช... พื้นหลัง
4 5B) แต่ที่น่าสนใจคือพวกเขาแบ่งปันการอนุรักษ์... พื้นหลัง
5 นักวิจัยบางคนตั้งข้อสังเกตสมาคมโอ... พื้นหลัง
6 ในการศึกษาครั้งก่อนของเรา มีการบันทึกว่าข... พื้นหลัง
7 วิชาเหล่านี้มีหน้าที่การรับรู้ที่สมบูรณ์ ... พื้นหลัง
8 การศึกษาอื่นรายงานว่าการทำงานของเข่าดีขึ้น ... พื้นหลัง
9 C. Data Analysis Transcription Speech ตัวอย่าง ... กระบวนการ