sicim etiket tahmin
0 Kırınım ızgarası, LED ve bölünmüş algılama... arka fon yöntem
1 Fikirlerimiz önceki bir makaleye [4] de ... arka fon yöntem
2 Bulduğumuz bulgu literatürle uyumludur... sonuç sonuç
3 Bilişsel alanların her birinden alınan test puanları... yöntem yöntem
4 Optimizasyon algoritması maksimize edecek şekilde ayarlandı... yöntem yöntem
5 İkame doygunluğunun derecesini ölçmek için... yöntem yöntem
6 Hareket kontrolü örnekleri, e... yöntem yöntem
7 Bu özelliklerin tanımlanması ... yöntem sonuç
8 Gözlenen etkiler için varsayılan mekanizmalar ... arka fon arka fon
9 En sağ alt frenik arter... arka fon arka fon