przeżył seks wiek n_rodzeństwa_małżonków spiec opłata klasa pokład embark_town sam
0 0 męski 22,0 1 0 7,2500 Trzeci nieznany Southampton nie
1 1 Płeć żeńska 38,0 1 0 71,2833 Pierwszy do Cherbourga nie
2 1 Płeć żeńska 26,0 0 0 7,9250 Trzeci nieznany Southampton tak
3 1 Płeć żeńska 35,0 1 0 53.1000 Pierwszy do Southampton nie
4 0 męski 28,0 0 0 8.4583 Trzeci nieznany Queenstown tak