รอดชีวิต เพศ อายุ n_siblings_spouses parch ค่าโดยสาร ระดับ ดาดฟ้า embark_town ตามลำพัง
0 0 ชาย 22.0 1 0 7.2500 ที่สาม ไม่รู้จัก เซาแธมป์ตัน
1 1 หญิง 38.0 1 0 71.2833 อันดับแรก Cherbourg
2 1 หญิง 26.0 0 0 7.9250 ที่สาม ไม่รู้จัก เซาแธมป์ตัน y
3 1 หญิง 35.0 1 0 53.1000 อันดับแรก เซาแธมป์ตัน
4 0 ชาย 28.0 0 0 8.4583 ที่สาม ไม่รู้จัก ควีนส์ทาวน์ y