प्रजातियां द्वीप बिल_लंबाई_मिमी बिल_डेप्थ_मिमी फ्लिपर_लेंथ_मिमी बॉडी_मास_जी लिंग वर्ष
0 एडेली टॉर्गर्सन 39.1 18.7 १८१.० 3750.0 नर २००७
1 एडेली टॉर्गर्सन 39.5 १७.४ १८६.० 3800.0 महिला २००७
2 एडेली टॉर्गर्सन 40.3 18.0 १९५.० 3250.0 महिला २००७